miércoles, 30 de enero de 2013

Josep Alomà: "El veritable art"


"L'ideal revolucionari no ha d'esdevenir tan sols un millorament material de la vida ans també un mitjà de perfeccionament espiritual. El gust per les coses de l'esperit, per l'art en general, per la música en el nostre cas, ha de merèixer primordial atenció, si volem que a l'ensems de tenir demà una societat lliure, forta, feliç, tinguem també una societat culta, que possibilitant el progrés del pensament i de les idees, ens porti cada cop més a una vida millor.

Dissortadament l'interès per la música bona es troba, avui. un xic arraconat. El materialisme de la nostra època, ens ha embotat els sentits, esfumant aquest culte que fou una nota delicada d'antany. Mentre la música de jazz ens allunya del veritable art, tant sols uns pocs temperaments delicats mantenen el caliu dels Bach, Beethoven, Chopin..."

Josep Alomà