viernes, 20 de mayo de 2011

1984: Els Dos Minuts d'Odi a Oceania


George Orwell: 1984

"The war is not meant to be won, it's meant to be continuous. Hierarchical society is only possible on the basis of poverty and ignorance. This new version is the past and no different past can ever have existed. In principle the war effort is always planned to keep society on the brink of starvation. The war is waged by the ruling group against its own subjects and its object is not the victory over either Eurasia or East Asia, but to keep the very structure of society intact".

"La guerra no està planejada per ser guanyada, sinó per ser continuada. Una societat jeràrquica només és possible si es recolza en la ignoràcia i la pobresa. Aquesta nova versió és el passat i cap altra diferent passat pot haver existit mai. La manipulació és constant. Per principi l'esforç de guerra és sempre planejat per mantenir la societat en estat permanent de fam. La guerra la dirigeixen les elits dominants contra els seus propis paisans i el seu objecte no és la victòria contra Euràsia o Àsia Oriental, sinó per mantenir intacta la estructura de la societat".


"Qui controla el passat controla el futur. Qui controla el present controla el passat".


No hay comentarios:

Publicar un comentario