miércoles, 20 de enero de 2010

En memòria de Pau Alomà i Sanabras


"D'AQUELLS QUE HAN MORT SENSE TENIR EL CAP COT"

És la frase que corona la immensa placa amb els noms de les persones condemnades a mort i afusellades per defensar la llibertat.

El dissabte dia 16 de gener de 2010 s'inaugurà la museïtzació de la Sala Primera de la presó de Pilats, on romanien els condemnats a mort per la dictadura feixista, esperant el seu tràgic final. Posteriorment la Consellera Rosa Rosell presentà la dignificació de la fossa comuna del cementiri de Tarragona, on s'enterraven les persones assassinades pel règim. Un moment especialment emotiu fou el descobriment de la placa que acull els noms de totes les persones represaliades.En memòria de Pau Alomà i Sanabras i de les 771 persones afusellades pel franquisme a Tarragona.
La presó-preventori de Pilats estava dimensionada per donar cabuda a 75 presos.

Durant els primers mesos de la guerra, el nombre de presos es mantingué al voltant del centenar.

A partir dels Fets de Maig de 1937, amb l'hegemonia adquirida per la força del PSUC; la creació del Tribunal Especial d' Espionatge i Alta Traïció de Catalunya, per tal d' eliminar el POUM i el màxim nombre possible d' anarquistes, tots ells enemics d' Stalin; i amb l' aparició del S.I.M. creat pel socialista Indalecio Prieto per tal d' institucionalitzar la repressió de l'NKVD soviètica a la rereguarda republicana, el nombre de presos augmentà dràsticament a més de 450.

Però quan s'havien de superar totes les expectatives fou amb l' ocupació per part dels "nacionals" de Catalunya i la posterior fi de la guerra.

El 1940 la presó va arribar a allotjar simultàniament més de 1400 presos.

771 persones foren condemnades a mort i afusellades a la muntanya de l' Oliva, entre 1939 i 1948.

Dissabte molts familiars i amics de les persones represaliades van honrar la memòria de les víctimes de la dictadura a Tarragona.
La conseller Rosa Rossell s'adreça als nombrosos assistents a l' acte d' homenatge a les víctimes del franquisme a Tarragona.
En memòria de Pau Alomà i Sanabras (El Catllar, 1902-Tarragona 1940)

No hay comentarios:

Publicar un comentario