sábado, 28 de agosto de 2010

"Cinema Cultural", per Josep Alomà


"La Revolució que estem portant a terme amb l'esforç i la col•laboració de tots, perquè sigui tal precisa que abasti tots els aspectes de la vida del poble. La Revolució, després de fer el més essencial, que és assegurar el pa, el vestit i la casa per a tots mitjançant el treball, única font de riquesa i de vida que tenim a1 nostre abast, ha de procurar, a l'igual que aixeca el nivell de la vida material, també d'elevar el nivell moral i cultural del poble.

L'època actual és d'enorme progrés material, de grans avenços científics, de continus invents, ço que fa que el segle XX es digui el segle de la civilització. Però al costat d'aquests progressos materials veiem que manca el progrés educatiu moral que completi l'educació dels pobles. Per això, conscient de la responsabilitat que he contret en fer-me càrrec de la Conselleria de Cultura, és per que a mesura que ho permetin les possibilitats del moment que vivim, anirem ordenant i orientant tot allò que pugui ésser, un mitjà de divulgació cultural.

El cinema és una de les armes més formidables que es coneixen per a propagar i emmotllar, d'acord amb les noves orientacions revolucionàries, les grans multituds. Per això la Conselleria de Cultura, aprofita les facilitats que els obrers col·lectivitzats d'espectacles públics i empreses cinematogràfiques ens donen junt amb uns joves amants del cinema, de l'Art i de la Cultura en general que immediatament s'han posat amb tot desinterès a prestar el seu esforç i col·laboració a la Conselleria per tal de portar a terme l'obra de preparació i educació en tots sentits. El cinema per la seva amplitud permet abraçar tots els matisos de què la vida està impregnada.

El cinema ha de respondre a les exigències socials immediates. Ha de simplificar els misteris pràctics i experimentals de la creació. Ha d'obrir les possibilitats d'expressió per tal de conquerir el màxim de mitjans d'acció artística i revolucionària per a efectuar l'educació pedagògica de la nova Joventut que ha de formar la base de la nova humanitat.

S'ha d'acabar amb els films '"sossos" sense sentit ni esperit de cap mena. El cinema ha de respondre a una finalitat clara i concreta creant el sistema social que a l'ensems que delecta eduqui i obri l'esperit a noves modalitats de vida".

Tarragona, 9 de desembre del 1936.
El Conseller de Cultura:
JOSEP ALOMÀ


Diari de Tarragona, 10 de desembre de 1936


No hay comentarios:

Publicar un comentario