martes, 10 de agosto de 2010

El Conseller Josep Alomà viatja a València amb Ignasi Mallol i Joan Rebull


"Avui es traslladen a València el Conseller municipal de Cultura, Josep Alomà, acompanyat dels professors de l'Escola-Taller de la Generalitat, Mallol i Rebull per tal de fer algunes gestions prop del Govern de la República a fi d'aconseguir la cessió dels locals que ocupa la Renda de Tabacs a la nostra ciutat.

Segons les nostres referències hom té la intenció de destinar aquell magnífic edifici a biblioteques, instalant-hi la Biblioteca central del front d'Aragó i l'Arxiu històric de la Ciutat".
Diari de Tarragona, 10 de març de 1937


Notícia del viatge de Josep Alomà, Ignasi Mallol i Joan Rebull a València per negociar amb els representants de la República la cessió dels locals de la Tabacalera al municipi de Tarragona per tal de destinar-los a allotjar-hi la Biblioteca central del Front d'Aragó i l'Arxiu Històric de Tarragona  

No hay comentarios:

Publicar un comentario