viernes, 14 de enero de 2011

La nova Residència d'Estudiants a Tarragona


LA RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS DE TARRAGONA
Què és i què representa aquesta nova Institució?

“Des dels primers moments de juliol, aixafat el feixisme a Catalunya, totes les organitzacions sindicals obreres i partits polítics antifeixistes es van proposar fermament que l’alè d’aquesta revolució arribés per tot arreu. Més especialment, tractant-se d’institucions culturals, indispensables per a formació d’una joventut sana i forta en un ambient moralment i materialment saturat. Institucions culturals i de recolliment que siguin una garantia absoluta per a la formació del caràcter del jove estudiant i una seguretat personal per a la seva família que, mantes vegades amb sacrificis molt superiors a llurs possibilitats econòmiques es veu obligada a separar-se dels fills perquè aquests puguin avançar pels camins espinosos de la devoció, que la bona interpretació de la vida els ha ofert.

Interpretant-ho així, el Conseller de Cultura del nostre Ajuntament company Alomà, i el Comitè de l’Escola Nova Unificada (C.E.N.U.) han tingut l’idea meravellosa de la fundació d’una Residència d’Estudiants a l’edifici que fou fins juliol Universitat Pontifícia de Tarragona”.

LLIBERTAT, 24 de gener de 1937

“Desde los primeros momentos de la Revolución, una vez aplastado el fascismo en toda Catalunya, todas las organizaciones obreras y partidos políticos antifascistas se propusieron firmemente que el aliento de esta transformación llegara a todas partes. Máxime tratándose de instituciones culturales, indispensables para la formación de una juventud sana y fuerte en un ambiente moral y materialmente saturado. Instituciones culturales y de recogimiento que sean una garantía absoluta para la formación del carácter del joven estudiante y que supongan una seguridad personal para su familia que, tantas veces con sacrificios harto superiores a sus posibilidades económicas se ve obligada a separarse de los hijos para que éstos puedan avanzar por los senderos espinosos de la devoción, que la buena interpretación de la vida les ofrece.

Interpretándolo así, el Conseller de Cultura de nuestro ayuntamiento compañero Alomà, y el Comitè de l’Escola Nova Unificada, han tenido la maravillosa idea de fundar una Residencia de Estudiantes, en el edificio que albergó hasta julio la sede de la Universidad Pontificia de Tarragona”.

No hay comentarios:

Publicar un comentario