domingo, 18 de diciembre de 2011

Cursos de Cultura Popular, organitzats per la Conselleria de Cultura i l'Escola Nova Unificada


CONSELLERIA DE CULTURA DE L'AJUNTAMENT DE TARRAGONA
 
"Fem avinent al poble de Tarragona que pròximament seran començats, a la nostra ciutat, uns cursets de Cultura Popular, organitzats pel Consell de l'Escola Nova Unificada de Catalunya, d'acord amb les Institucions d'Ensenyament Superior de Catalunya, sota el programa que a continuació s'esmenta:

PRIMER CICLE

Secció de Filosofia i pedagogia
"El desenvolupament del nen, i principals factors que hi intervenen", per M. Comes.
"Psicologia del nen", per E. Mira
"Materialisme històric i idealisme", per E. Puig i Elies
"La Història de la Filosofia en relació amb la Història de la Cultura", per J. Serra Hunter.
"La Filosofia moderna", per J. Xirau Palau.

Secció d'Art, Literatura, i Història
"L'Art i la Història", per Josep Ma Balcells
"L'Economia medieval", per Castillo (A.).
"La Humanitat primitiva", per LI. Pericot.
"L'evolució econòmica í Social de l'Espanya Moderna”, per J. de C. Serra Ràfols
"Les Lluites socials al camp català, per Ferran Soldevila

Secció de Ciències Socials
"El Dret, l'Economia i la tècnica jurídica", per J. Boix
"Fonament del Dret Penal", per J. Martiri
"Dret Internacional Públic", per J. Quero
"La crisi de les idees econòmiques", per M. S. Sarto

Secció de Ciències Naturals
"Bases Geològiques de la Història", per A. Carsi
"Història de l'Astronomia", per J. Comas i Solà
"Curs de divulgació biològica", per J. Bofill, A. Folch i Pi i A. Oriol Anguera
"Comentaris sobre la vida dels animals", per Garcia del Cid.

Secció de Medicina
"Psicologia de l'activitat muscular i del treball', per J. M. A. de Bellido
“Fisiologia de la nutrició, per R. Carrasco
"La medicina d'abans i la Medicina d'ara'', per A. Grinyó
“Les influències mèdiques en l’art renaixentista”, per Fèlix Martí Ibáñez
“Profilàxia antivenèrea”, per A. Peyri
“Malalties del cervell”, per Rodríguez Arias
"Higiene del combatent", per A. Salvat
"Prejudicis socials sobre els avenços de la Ciència", per A. Trias

Secció de Farmàcia
"Medicaments químico-orgànics", per A. Brossa, J. Lorenzo i J. Amargós
“La Teoria Atòmica", per J. D. i Poch.
"Plantes medicinals de Catalunya", per P. Font i Quer i E. Padró
“Bacteriologia sanitària”, per J.P. Gonzàlez i B. Oliver
“Aigües minero-medicinals de Catalunya", per Ll. Miravitlles

Per a inscripcions podeu dirigir-vos a aquesta Conselleria, tots els dies, de 12 a 13h. Esperem, doncs, que per la importància de l’obra a realitzar i per l’interès que això té per a la cultura del nostre poble, que tots els amants de la cultura i que vulguin ampliar llurs coneixements sabran correspondre amb llurs inscripcions a l’obra cultural del nostre poble".

Tarragona, 28 de juny del 1937
El Conseller de Cultura, Josep Alomà

Diari de Tarragona (Portaveu de la CNT-FAI)
29 de juny de 1937


No hay comentarios:

Publicar un comentario