sábado, 3 de diciembre de 2011

Míting confederal: la Revolució en marxa


Míting Confederal

Diumenge al matí se celebrà al Cinema Teatre Tarragona un míting confederal, organitzat per la Federació Local de la CNT. En l'acte feren ús de la paraula Josep Alomà, Amèlia Lucas, Jacint Borràs i el company Carrasco, ocupant la presidència Joan Arnau, de la Federació Local.

Tots els oradors glossaren el moment revolucionari que viu la nostra terra i en el qual hi té una part destacada l'organització confederal. L'acte fou radiat per l'emissora i difós pels altaveus de l'organització instal·lats a la Rambla 14 d'abril.LLIBERTAT, 13 d'abril de 1937


No hay comentarios:

Publicar un comentario