martes, 22 de junio de 2010

El Consell de l’Escola Nova Unificada, el gran projecte pedagògic de la Revolució Llibertària


Una de les principals fites de la Revolució, fou la constitució del Consell de l’Escola Nova Unificada, impulsada i liderada pels anarquistes de la CNT‐FAI. La delegació del CENU a Tarragona presidida per Alomà transformà d’arrel el sistema educatiu, higienitzant i ampliant els centres escolars antiquats heredats de la ineficaç, classista i decadent república burgesa i la monarquia, tancant-ne els més vergonyants i obrint‐ne de nous i amb més prestacions; incorporant els avenços educatius hereus de la pedagogia de Ferrer i Guàrdia, i reintroduint, per primer cop en més de dos segles, el català com a llengua vehicular.

El respecte a la personalitat de l’infant; la introducció de flexibilitat en els temaris, de manera que els alumnes podien aprofundir en els aspectes que més els interessaven; el culte a les ciències, les arts i la natura, amb la implementació de la higiene i l’educació física, així com de la formació musical i plàstica; i l’atenció individualitzada, foren només algunes de les novetats que incorporà aquest model pedagògic obert, humanista i revolucionari.

Prop de 2.000 nens i nenes que no tenien plaça escolar i es trobaven al carrer o condemnats al treball infantil en l’anterior sistema de la república capitalista, trobaren plaça en els centres del CENU depenents de la delegació del CENU a Tarragona, presidida pel gran impulsor del projecte a les contrades tarragonines, el pedagog anarquista Josep Maria Alomà i Sanabras.


No hay comentarios:

Publicar un comentario