domingo, 11 de julio de 2010

Censura a Tarragona contra la CNT i el POUM

El tristament famós xalet d’Hidalgo de Cisneros (PCE) a Alcalá de Henares
Avinguda de Guadalajara cantonada el carrer Brihuega

El Gabinet de Censura de la Comissaria General d’Ordre Públic de la Generalitat de Catalunya, dirigit per Josep Ricart Sala i creat el 8 de maig de 1937 estarà controlat per l’ERC. El 22 de juny el control de la censura a Tarragona serà assumit per la Delegació d’Ordre Públic depenent de la República, ja en mans dels negrinistes del PSOE i els estalinistes del PCE.

Constancia de la Mora Maura, l’esposa del cap de la Força Aèria Republicana Ignacio Hidalgo de Cisneros, exercia de censora i cap de l’Oficina de Premsa Extrangera Republicana, contribuint a oferir una imatge heroica del PCE i presentant els llibertaris i poumistes com a enemics de la causa antifeixista i servidors de Hitler i Franco. Ambdós eren militants del PCE, i Constancia de la Mora arribà a entaular una relació d’amistat amb Stalin.

Andreu Nin, un cop detingut per Burillo (PCE) seguint ordres del coronel Ortega (PCE), i posteriorment segrestat pels subordinats del sinistre Aleksandr Orlov, fou reclòs al tristament famós xalet que ambdós freqüentaven a Alcalá de Henares, abans de ser finalment assassinat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario