sábado, 17 de julio de 2010

A remarcar: Diari de Tarragona


“Aquests dies no sabem d’on ha sortit una versió circulada per Tarragona segons la qual el conegut “bisbe Gomá”, fill indigne de la Riba, s’havia indignat d’allò més en assabentar-se del bàrbar bombardeig feixista que sofrí Tarragona el 19 de juliol passat.

...que segons la mateixa versió el “bisbe Gomá” endut pel seu pregon disgust, trameté una carta de protesta molt enèrgica a les “autoritats” faccioses de Burgos protestant de la salvatjada comesa amb la nostra pacífica i inerme ciutat.

...que tot això, inventat sens dubte per persones que volen disculpar la complicitat criminal que en les monstruositats faccioses tenen els clergues espanyols i catalans, coronats per la mitra, és una pura mentida.

...que àdhuc en el cas, però, que fos veritat, nosaltres no sabríem dir com el “bisbe Gomá” ens semblaria més repugnant: si tolerant passivament totes les monstruositats dels homes als quals ha mostrat la seva adhesió, o bé condemnant les que s’han comès a Tarragona, pel fet que ell hi té afectes o amics, i donant per ben executades les de Gernica, Durango, etc. pel fet que aquests pobles màrtirs no tingueren l’”honor” de comptar amb l’afecció del “bisbe Gomá”.
Diari de Tarragona, 11 d'agost de 1937

No hay comentarios:

Publicar un comentario